นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.welikefanpage.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

 • WeLikeFanPage มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นดังต่อไปนี้
  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)
 • ในส่วนของการทำงานที่เชื่อมต่อกับ Facebook Application
  • การดึงข้อมูล: หลังจากที่ทางเจ้าของ Facebook Page หรือ ผู้ใช้งาน ได้ทำการ "อนุญาต" ให้ Facebook Application เข้าถึงข้อมูล ส่วนของข้อมูลที่ทาง Facebook Application จะสามารถเข้าถึงได้คือ ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน Facebook (ชื่อ, รูปโปรไฟล์, เพศ, อีเมล, ฯลฯ), ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางผู้ใช้งาน Facebook ได้ให้เพิ่มเติมในระหว่างการใช้งาน รวมถึงเลขประจำตัวของผู้ใช้งาน (Unique ID)
  • การใช้งานของข้อมูล: WeLikeFanPage จะนำข้อมูลที่ได้จากการดึงข้อมูลในส่วนนี้เข้ามาใช้เพื่อระบุความเป็นตัวตน และประกอบการใช้งานของระบบเท่านั้น